Lt20_Zemes_ukio_mokykla

Lietuvininkų g. 20

ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA

Mūsų  šeima  labai  džiaugėsi,  kai  mieste,  pagaliau  atsidarė  žemės ūkio mokykla.  Čia  mokėsi  ne tik  mano  brolis,  bet  ir  pusbroliai  iš  Pakalnės  kaimo.  Jie  gyveno  mokyklos  bendrabutyje.  Pavasarį,  kai  grįžti  į  namus  neleisdavo  potvyniai,  jie  būdavo  dažni  svečiai  mūsų  namuose.  Mama  kviesdavo  juos  pietų,  kepdavo  pyragą.  Mes  labai  susidraugavom.  Po  dvejų  metų,  jiems   baigus  mokyklą,  ilgėjausi  tų  susitikimų.


 

Norintiems plačiau:

H. Šojaus iniciatyva 1897 m. įsteigta ir pastatyta Žemės ūkio mokykla valstybės iždui priklausomoje žemėje. Mokslas truko 2 metus: žiemą mokėsi teorinių dalykų, vasarą atlikdavo praktiką pavyzdiniuose ūkiuose bei H. Šojaus dvare. Mokiniai atvykdavo iš Labguvos, Pakalnės, Ragainės, Tilžės, Klaipėdos ir Šilokarčiamos apskričių, jiems suteikiama gyvenamoji vieta.
Pirmojo pasaulinio karo metais pastatas sudegė, 1919 m. mokykla atidaryta Verdainėje.
1919-1920 m. buvo pastatytas naujas pastatas. Jo kieme, palei sklypo rytinę ribą, buvo pastatytas personalui gyvenamasis namas. Pastatas mūrinis, 2 aukštų, su centre iškelta mansarda, priestatu prie rytų fasado. Tai labai puošnus Lietuvininkų gatvės namo fasadas: dekoratyvūs langų apvadai, ažūrinės balkono tvorelės.

201

Šiame pastate 1918 m. pradėjo veiklą pirmoji gimnazija Šilutėje (Heydekrug)

1917 m. atsikėlęs į Šilutę fabriko direktorius Kubillus, pateikė tėvų susirinkime svarstyti planus, kaip privačioms šeimų mokykoms peraugti į realinę gimnaziją ir licėjų. Atvykusi komisija pritarė privačių mokyklų draugijos pasiūlymui. Iš Piekschneiderio už 40000 markių nupirktas dviaukštis namas, atliktas remontas . Taip 1918 m. balandžio 16 d. Princo Joachimo ( dabar – Lietuvininkų ) – Liepų gatvių kampe savo veiklą pradėjo Šilokarčemos realinė gimnazija – licėjus. Šiame pastate 1918 m. pradėjo veiklą pirmoji gimnazija Šilutėje(Heydekrug)
„Patvirtinti, ar tuo pačiu metu jai buvo suteiktas ir Herderio vardas, ar tai padaryta vėliau duomenų stokojame“-rašo A. Juška savo darbe “Mažosios Lietuvos mokykla“ (Klaipėdos universiteto leidykla, 2004 m.) . G. H. Aschman rašo:“ iš realinės reformuotos gimnazijos išaugusi, ji (Herderio gimnazija) turėjo atitikti aukščiausius laiko reikalavimus. Minimą vardą ji gavo tuoj po įkūrimo. Jau 1919 m. ji gavo Herderio vardą (kiti šaltiniai nurodo 1918 m.).“

Pirmieji mokyklos metai buvo labai sudėtingi: dėl politinės Klaipėdos krašto situacijos, dėl pokario infliacijos. Mokyklai trūko mokytojų, mokinių skaičius augo labai pamažu.

1923 m. Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos Respublikos, gimnazijai iškilo daug problemų – pasitraukė jos direktorius, sumažėjo jos mokinių skaičius, o 1924 m. sudegė mokyklos priestatas.

202

Heinrich Samel, der Direktor der Herderschule (Bild: Dr. Dietmar Fischer)***

Nuo 1925 m. sausio 6 d. Herderio mokyklai pradėjus vadovauti dr. Sameliui, mokinių skaičius surinktas, sujungus pirmą licėjaus (mergaičių) ir gimnazijos (berniukų) klasę. 1925metų rudenį jau buvo 89 mokiniai.  Mokykla restauruota, įrengti nauji kabinetai, biblioteka. Suformuotas darnus mokytojų kolektyvas. Mokykla neturėjo sporto salės, tai naudojosi Liaudies mokyklos sporto aikšte, treniruočių sale ir gimnastikos prietaisiais.

1926 m. buvo išleista pirmoji Herderio mokyklos abiturientų laida. Kitais metais pradėtomis reformomis akcentuojamas kelių kalbų (lotynų, anglų, prancūzų) vienu metu mokymasis,

1927 m. ponia pastorienė Josephi iš toliau atvykstantiems mokiniams įsteigė pensionatą Domrich gatvėje.

203

1929 m. Herderio mokykloje mokėsi 299 mokiniai.

1930 m. spalio 11 d. įvyko naujo Herderio gimnazijos rūmų atidarymas (dab. K.Kalinausko 2).

O Žemės ūkio mokykla buvo vėl perkelta į dab. Lietuvininkų 20 pastatą.

Prieš karą šiame pastate vėl veikė pagrindinė mokykla su žemės ūkio profiliu. Visas antras aukštas priklausė šios mokyklos vedėjui Pauliui Brokofui, kuris vėliau dirbo Šilutės apskrities žemės ūkio viršininku. Mokyklos kieme buvo mokomoji bazė- mokiniai ten augino vištas, turėjo bandymų daržą. Kiemo pastate buvo mergaičių namų ruošos mokykla, bet ji turėjo atskirą  programą, savo direktorę ir mokytojus. Šios mokyklos renkdavo gerus ūkininkus ir geras namų šeimininkes.

Po Antrojo pasaulinio karo pastatas nacionalizuotas, veikė spaustuvė ir rajoninio laikraščio redakcija.

pamarys

„Pamario“ publikacija, 2000 m. liepos 28 d

rytas


Informaciją parengė Šilutės pirmosios gimnazijos istorijos mokytoja Laima Toliušienė


 

 

Šaltiniai:

F29 Šilutės miesto ir rajono pastatų istoriniai tyrimai; Šilutės Hugo Šojaus muziejaus mokslinio archyvo fondai;

Achmann Georg Harry , Herderio mokykla Šilutėje II, Salzgitter, 1985;  Šilutės pirmosios gimnazijos muziejaus fondas, inv. Nr.41016;

Achmann Georg Harry , Herderio mokykla Šilutėje , Salzgitter, 1985; (išvertė R. Dobranskienė); Šilutės pirmosios gimnazijos muziejaus fondas.

Juška A. Mažosios Lietuvos mokykla. Mažosios Lietuvos fondas. Klaipėdos universiteto leidinys. 2003.

Aplankė gimtuosius namus. Pamarys, 2000, liepos 28 d.

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/silaines-sodas/pasakojimas-is-silutes-praeities-ii-dalis/

http://wiki-de.genealogy.net/Prinz-Joachim-Stra%C3%9Fe_in_Heydekrug#Haus_Nr.1

http://www.pirmojigimnazija.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=23

http://wiki-de.genealogy.net/Datei:Kollegium_027.JPG

http://wiki-en.genealogy.net/File:LandfrauenschuleHeydekrug.jpg