Lt38_AmatuMokykla

Lietuvininkų g. 38

LIAUDIES MOKYKLA

Liaudies  mokykla – aš  čia  mokiausi.  Mokykla  buvo  tvarkoma  pagal  Vokietijos  mokyklų  pavyzdį  ir  programas.  Stengiausi  mokytis,  nes  norėjau  įstoti  į  Herderio  gimnaziją.  Mano  brolis  mieliau  vaikė  futbolo  kamuolį  mokyklos  sporto  aikštyne, todėl  baigęs  8 klases,  susipažinęs  su  amatu , pradėjo  dirbti.


 

Norintiems plačiau:

Sklypas XVIII – XIX a. Priklausė dvarui. XIX a. Pab. Buvo išplanuotas ir padovanotas naujos Šilutės pradines mokyklos statybai (prieš tai mokykla buvo Turgaus aikštėje).

XX a. 3 – 4 dešimtmetyje buvo rekonstruota – pristatytas pietinis korpusas, po karo dar karta mokykla išplėsta. Iš senojo pastato belikęs nedidelis šiaurinio fasado fragmentas.

 1900 m. Šilokarčemoje buvo pastatydinta nauja mokykla su erdviomis šviesiomis klasėmis, plačiais koridoriais ir sale. Šiame pastate įsikūrė Liaudies mokykla. 1900 m. čia veikė I-VII skyrius, o 1901 m. -atidarytas VIII skyrius. 1944 m. buvusioje Liaudies mokykloje įsikūrė aštuonmetė mokykla, kuri vėliau buvo reorganizuota į IV vidurinę mokyklą. Kadangi mokinių skaičius nuolat augo, esamos patalpos buvo per ankštos, tad valdžia 1980 m. mokyklai pastatydino naują pastatą Žalgirio gatvėje į kurį mokykla ir išsikėlė. Senajame pastate įsikūrė visuomeninės draugijos ir organizacijos, veikė vaikų sporto mokykla. Lietuvai atgavus nepriklausomybę čia atidaryta Šilutės pradinė mokykla, kuri veikė iki 2015 m. vasaros. Nuo 2015 m. Pradinės mokyklos patalpos perduotos Šilutės meno mokyklai. Šiuo metu čia veikia Šilutės meno mokyklos dailės ir muzikos skyriai.

38

Liaudies mokykla (vok. Volksschule) yra dabartinė pradinė mokykla Lietuvininkų g. 38, senosios mokyklos pėdsakus dar galima atsekti fasade.

38b

Liaudies mokykla, atviruką išleido Ernest Engel, Ragnit

38c

Liaudies mokykla. Apie 1939 -1944 m.

PASTATO ARCHITEKTŪRA, ARCHTEKTURINĖS DETALĖS

Pastatas sudėtingo plano, sudarytas iš atskirų dalių statytų skirtingu laiku. Vertingiausias išlikęs šiaurės fasado senoji dalis, pokario metais netekusi kai kurių dekoro detalių.

Tūrinė erdvinė kompozicija, tūris – sudėtinio tūrio, sudarytas iš kelių stačiakampio tūrio korpusų su vidaus kiemeliu ir laikrodžio bokšteliu (atskiros dalys statytos skirtingu laiku); stogo forma – dvišlaitė; laikrodžio bokštelio – keturšlaitė, dangos medžiaga – ,,marselio“ čerpių tipas; kiti stogo elementai – tūrinių stoglangių tipas; laikrodžio bokštelio smailė su vėtrunge (vėtrungėje pažymėti metai 1900;

Kapitalinės sienos – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos – pagrindinio korpuso V, P, R fasadų langų, durų angos su segmentinėmis sąramomis; pagrindinio korpuso Š fasado ir kitų korpusų stačiakampės langų, durų angos;

Fasadų architektūros tūrinės detalės – laikrodžio bokštelis Š fasade; fasadų apdaila ir puošyba – Š frontono puošybos elementas; laikrodžio bokštelio architektūrinio sprendimo ir fasadų dekoro visuma; tarpaukštiniai profiliuoti karnizai; paprasti langų ir durų apvadai; tinkuoti palangių karnizai; Š fasado sandrikai virš I a. langų; Š fasado tūrinių stoglangių puošyba; R fasado plokštumos dalijimas piliastrais; tinko tipas;

Konstrukcijos – pamatas akmens mūro su neaukštu skelto akmens mūro cokoliu ir rievėtomis siūlėmis; sienos plytų mūro; medinės gegninės konstrukcijos tipas; funkcinė įranga – mediniai laiptai su turėklais (korpusuose skiriasi laiptų turėklai; inžinerinė įranga – vėdinimo sistemos grotelės koridoriuose ir ventiliacijos kaminai palėpėje; šildymo sistemos pakūrimo angos durelės ir kaminai palėpėje; bokštelio laikrodis; stalių ir kitų medžiagų gaminiai – langų medinių konstrukcijų ir jų sudalijimo tipas; medinės lauko, vidaus durys ir jų tipas; bokštelio III a. langiukų langinių metaliniai vyriai;

Vidaus dekoras – salės sienų sudalijimas piliastrais; koridorių arkos; grindų medžiaga – medinių lentų grindų tipas (kai kurios patalpos išklotos plytelėmis;

Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės – patenka į Šilutės miesto istorinės dalies teritoriją.

image

Heydekrug_Schulhaus_1916

1916 m.

silute


 

Šaltiniai:

http://silutesmuziejus.lt/wp-content/uploads/2016/03/%C5%A0ilut%C4%97s-senosios-gyvenviet%C4%97s-ir-lankytini-objektai.pdf

https://www.miestai.net/forumas/forum/bendrosios-diskusijos/miestai-ir-architekt%C5%ABra/miest%C5%B3-architekt%C5%ABros-raida/11453-%C5%A0ilut%C4%97-senose-nuotraukose-ir-atvirukuose/page6

http://wiki-de.genealogy.net/Heydekrug/Geschichte

https://www.miestai.net/forumas/forum/bendrosios-diskusijos/miestai-ir-architekt%C5%ABra/miest%C5%B3-architekt%C5%ABros-raida/11453-%C5%A0ilut%C4%97-senose-nuotraukose-ir-atvirukuose/page5